NCHA! Tobetsa hore o Fetolele

Hona jwale, sesebediswa sa Diphetolelo tsa Google Translate se sebetsa ho liapp kaofela.

Translate app
×
×

Bua le lefatše lohle

Eba haufi le batho, dibaka tse ling le ditso le ho ithuta maleme a mang.

Sheba Video
E fumane ho Seraloki sa Google E tholahala ho Lebenkele la Di-app
mmapa wa lefatše

Re na le wena ka mehla

  • LEKOLULO
  • Inthanete ha e teng
  • KHOMPHUTHA

App ya ho Fetolela e tšwana le ho tsamaya le mofetoleli ka mehla.

Na ha o na inthanete? Se tshwenyehe. Ka tshebediso ya ha o se inthaneteng, ha ho hlokahale hore fono ya hao e kene inthaneteng ho etsa mesebetsi e meng.

Karolo ya fo Fetolela e ka sebetsa ho mafoko a matelle, ho mantswe a thata le ho ditokomane tse leng inthaneteng.

Bua, bua ka lebelo, ngola kapa thaepa.
Khetha se o se batlang

Bua le motho yo a buang puo e nngwe.
Ho itse disaene, manane, le tse ling, lebedisisa khamera ya hao sebakeng seo 'me o fumane phetolelo ka pele. Ha ho hlokahane inthanete hore o etse sena.
Ngola maswao ha bonolo le mantswe ao a seng teng ho keyboard ya hao.
Ngola feela mantswe ao o batlang ho a fetolela.
  • BUA
  • Bua ka Lebelo
  • NGOLA
  • MOFUTA
E fumane ho Seraloki sa Google E tholahala ho Lebenkele la Di-app